Supracor - laserska korekcija vida - NOVO !!!

Do sada su pacijenti stariji od 40 godina imali samo jednu opciju kada je u pitanju refraktivna hirurgija oka, a to je da se koriguje njihov vid na daljinu.Kompromis je bio potreba za naočarima za čitanje, kada za to dođe vreme. SUPRACOR je nova laserska metoda za pacijente koji zahtevaju poboljšanje vida na daljinu i blizinu na oba oka. SUPRACOR je specifičan i veoma sofisticiran tretman koji praktično omogućava korekciju vida na blizinu, srednju daljinu i daljinu, postupak u kojem rožnjača postaje multifokalna.

 

SUPRACOR je "umetnička forma" laserske korekcije vida i uspeh intervencije u velikoj meri zavisi od dobrog i pažljivog izbora pacijenata, kao i od iskustva hirurga koji obavlja intervenciju. Treba napomenuti da odmah nakon intervecnije pacijenti mogu primetiti drastično poboljšanje vida na blizinu, dok će vid na daljinu u početku biti malo zamućen sa postepenim poboljšanjem iz meseca u mesec. Iz tog razloga hirurg će uzeti u obzir svakog pojedinačnog pacijenta nivo njihove korekcije, kao I njihove neposredne vizuelne potrebe. Za razliku od “Monovision” koncepta gde se jedno oko koriguje za vid na blizinu a drugo za daljinu, ova laserska metoda se obično obavlja na oba oka tako da pacijenti uživaju u vizuelnoj slobodi na svim udaljenostima

 

Sama SUPRACOR intervencija, kao i njena priprema je slična tradicionalnoj LASIK metodi, s tim da se nakon kreiranja kornealnog flapa,,rožnjača modelira tako da obezbedi fokus za vid na blizinu, kao i da poveća asferičnost i dovede do poboljšanja kvaliteta vida na daljinu. Ukratko, obezbeđen je vid na blizinu uz benefit boljeg kvaliteta vida na daljinu.

 

Važno je takođe napomenuti da se SUPRACOR intervencija za korigovanje presbiopije, može obaviti nakon već prethodno urađene tradicionalne LASIK metode za korekciju vida na dalljinu.

Da biste proverili da li ste adekvatan kandidat za SUPRACOR intervenciju, posetite nas u klinici MILMEDIK !