Edukacija

SUPRACOR - nova laserska metoda

 

SUPRACOR je nova laserska metoda za pacijente koji zahtevaju poboljšanje vida na daljinu i blizinu na oba oka.
SUPRACOR je specifičan i veoma sofisticiran tretman koji praktično omogućava korekciju vida  na blizinu, srednju daljinu i daljinu, postupak u kojem rožnjača postaje multifokalna.
SUPRACOR je “ umetnička forma” laserske korekcije vida  i uspeh intervencije u velikoj meri zavisi od dobrog i pažljivog izbora pacijenata, kao i od iskustva hirurga koji obavlja intervenciju.

 

 

Kurs pod nazivom "Savremeni trendovi u lečenju oboljenja žute mrlje"

 

U prostorijama naše klinike dana 09.10.2015. godine, uspešno je održan Kurs pod nazivom "Savremeni trendovi u lečenju oboljenja žute mrlje".

Polaznici kursa imali su priliku da učestvuju na Wet-lab-u - praktičnoj primeni AntiVEGF terapije na eksperimentalnom modelu oka.

 

Predavači na kursu:

 

Prof. dr Miroslav Vukosavljević, VMA

MD, PhD Stela Vujošević, University of Padova

Ass. dr Dijana Risimić, KCS

Ass. dr Dragana Ristić, VMA

Dr Biljana Draganić, VMA

Dr Maja Škuletić, Milmedic

Dr Elisaveta Stanić, Milmedic