CENOVNIK

 

CENOVNIK OFTALMOLOGIJA-DIJAGNOSTIKA CENA (din)
Oftalmoloski pregled profesora 6.000,00
Oftalmološki pregled 3.000,00
Pregled očnog dna fundus) 2.000,00
Pregled prednjeg segmenta oka 2.000,00
Ispitivanje vidnog polja (oba oka) 3.000,00
Ispitivanje vidnog polja (jedno oko) 2.000,00
Profil IOP (dnevna kriva) 1.200,00
Merenje očnog pritiska 500,00
Ultrazvucni pregled 5.000,00
IOL Master 3.000,00
OCT 5.000,00
Pahimetrija-oculizer 2.500,00
Kornealna topografija - oculizer 5.000,00
Laserfotokoagulacija ( LFC ) jednog oka 15.000,00
YAG laser kapsulotomija jednog oka 15.000,00
YAG laser iridotomija jednog oka 15.000,00
Anti VEGF terapija - intravitrealno I doza 40.000,00
Anti VEGF terapija - intravitrealno II doza 20.000,00
Anti VEGF terapija - subkonjuktivalno 16.000,00
CENOVNIK OFTALMOLOGIJA-HIRURGIJA CENA*
Priprema za operaciju 100,00
Operacija katarakte  od 900,00
Doplata za asferična i naturalna intraokularna sočiva IOL 100,00
Doplata za mikroinciziona torična sočiva IOL 200,00
Doplata za multifokalna IOL 600,00
Sekundarna implantacija IOL od 900,00
Zamena IOL od 1100,00
Katarakta i pred. vitrektomija od 1800,00
Kombinovana operacija: katarakta i glaukom od 1650,00
LASIK jednog oka 500,00
PRK jedno oko 500,00
Priprema za refraktivnu hirurgiju 100,00
Operacija RLE od 900,00
Prednja vitrektomija sa fiksacijom IOL od 1200,00
Zadnja vitrektomija (besavna - MIVS 23G) od 2800,00
Zadnja vitrektomija + PHACO od 3500,00
Evakuacija silikonskog ulja 900,00
Zamena silikonskog ulja 1.200,00
Evakuacija silikonskog ulja i operacija katarakte 1.500,00
Operacija glaukoma 1.100,00
Operacija glaukom - implant 1.500,00
Ekscizija tum.kapka/vežnjače sa PH nalazima 800,00
Operacija halaciona 200,00
Oper. pterigijuma sa transpl. vežnjače 400,00

 

(*) CENE SU IZRAŽENE U BODOVIMA (aktuelna vrednost u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja).

CENOVNIK - INTERNA MEDICINA CENA (din)
Pregled lekara specijaliste 2.800,00
EKG snimanje (sa spec.pregledom) 3.500,00
EKG SNIMANJE (SA SPEC. PREGLEDOM)+LABORATORIJA 5.000,00
LABORATORIJSKE USLUGE (PRIPREMA) 1.500,00

(*) CENE SU IZRAŽENE U BODOVIMA (aktuelna vrednost u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja).

Način plaćanja:

 

Pored gotovinskog plaćanja moguće je platiti i kreditnim karticama VISA, VISA Electron, MasterCard, DinaCard i uplatom preko računa.